next up previous contents
Next: Contents

Implementación de Software Libre en Comunidades de bajos Recursos

Igor Támara Patiño
ikks@bigfoot.com


Bogotá Colombia, 21 de Agosto de 2000 

Igor Tamara
2000-08-22